بسم الله الرحمن رحیم
 
 

بیداری اسلامی -

نویسندگان: علی بهادری جهرمی- اسماعیل آجرلو

مجله یا کنفرانس:چکیده

میراث زمامداری در جهان اسلام مبتنی بر کلان نظریه امت شکل گرفته و افق حاکمیت را در جوامع اسلامی مشخص نموده است. از سویی در دوران معاصر و با سیطره اقتضائات دولت مدرن، کشورهای اسلامی همگی بر اساس ساختار دولت-ملت بوجود آمده و استقلال یافته اند


فایل ها

لطفا نظر خود را در میان بگذارید.