بسم الله الرحمن رحیم
 
 

یادداشت ها

گزارش جدید دیوان محاسبات و تازه شدن داغی قدیمی

  🔹گزارش بودجه سال ۹۷ هم همانند سایر گزارشهای تفریغ گذشته مظلومانه من...

محیط زیست، حقوق عامه و مشکل اقدام و عمل

🔹حق بهره برداری از محیط زیست سالم حقی است همگانی که جلوگیری از تجاوزهای متع...

دولت «سازمان‌های مردم‌نهاد» ناظر به حقوق شهروندی و حقوق سلامت را همراه خود کند

🔹برای آرامش روانی جامعه نیاز است که دولت به «ظرافت‌ها»‌...

ابعاد حقوقی معامله قرن

🔹دولت ایالات متحده با ادعای حل مشکل فلسطین، طرحی را با عنوان معامله قرن مطرح ...

نقض آزادی عقیده رویه‌ای در حال گسترش در کشورهای مدعی آزادی و حقوق بشر

🔹پس از ایجاد برخی ممنوعیت‌ها نسبت به حجاب در کشورهای مدعی آزادی همچون فر...

آیا رفتار دولت در مقابل ویروس کرونا «ارتقا یافته»‌ است؟

🔹این روزها یکی از مسائلی که ذهن تعداد زیادی از شهروندان ایران‌زمین را مش...

کرونا» و یادآوری یک حق فراموش شده»

🔹شاید «حق بر سلامت» را بتوان یکی از مظلوم ترین حقوق مردم دانست! ح...

نقش آفرینی به موقع مجلس با تصویب دوفوریت طرحی کرونایی؟!

🔹چهارشنبه گذشته پس از یک دوره تعطیلی مجلس و مشاهده صندلی¬های خالی مجلس در...

«اعتبارنامه‌» منتخبان مجلس

🔻یادداشت علی بهادری جهرمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره ...