سوابق علمی و اجرایی

سوابق علمی و اجرایی

تدوین، مشارکت در تدوین و ترجمه ۱۶ عنوان کتاب در حوزه‌های حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق تطبیقی و….

نظارت علمی بر ۷ کتاب تخصصی و ۳ کتاب مجموعه مقالات

کارشناس دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ و همکاری بعدی

چاپ بیش از ۳۰ عنوان مقاله تخصصی در نشریات علمی پژوهشی، علمی ترویجی و تخصصی

مدیریت یا مشارکت در انجام بیش از ۱۵ پروژه تحقیقاتی و طرح پژوهشی

تدوین یا نظارت بر تدوین بیش از ۱۰۰ گزارش پژوهشی و کارشناسی

تدریس در مقاطع کارشناسی،‌ کارشناسی ارشد و دکتری از سال ۱۳۸۷

راهنمایی و مشاوره ده‌ها پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

سوابق اجرایی

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

رییس سازمان بسیج حقوقدانان کشور از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

رییس سازمان بسیج حقوقدانان تهران از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷

مسول دبیرخانه فعالیتهای بین المللی دانشجویی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

مدیر دفتر مطالعاتی نظام سازی اسلامی و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان از ۱۳۹۱

عضو و سرپرست گروه حقوق عمومی معاونت حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ۹۶ تا ۹۷

نماینده سازمانهای مردم نهاد در ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد شورای شهر تهران

عضو کمیته قوانین و مقررات سازمان اوقاف و امور خیریه کشور

 رییس هیات مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی

 مدیر داخلی و قائم مقام سردبیر ۲ نشریه علمی ترویجی و تخصصی

 مسئول، دبیرعلمی و دستیار دبیرعلمی ۷  همایش ملی و بین‌المللی

 مشاور حقوقی در نهادها و سازمانهای عمومی و خصوصی متعدد