[wikiwordpress]

نقش آفرینی به موقع مجلس با تصویب دوفوریت طرحی کرونایی؟!

چهارشنبه گذشته پس از یک دوره تعطیلی مجلس و مشاهده صندلی¬های خالی مجلس در ایام پس از آن، خبر تصویب دوفوریت طرحی در مجلس شورای اسلامی منتشر شد. به واسطه وجود دوران تلخ و سخت شیوع بیماری کرونا، خبر تصویب دو فوریت که مطابق آیین نامه داخلی مجلس به دلیل «ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت» است، در این ایام دور از انتظار نبود و به محض شنیدن خبر امیدوار شدم که همانگونه که در یادداشت «حقوق و مدیریت پساکرونا» نگاشتم، نمایندگان محترم در این ایام در صدد انجام وظیفه ذاتی خود در جهت حل مشکلات مردم و برنامه ریزی برای حل مشکلات آتی آنان هستند.

????اما متأسفانه با بررسی اخبار متوجه شدم مطابق این طرح که از سوی اکثریت نمایندگان کنونی مجلس بسیار مهم، فوری و ضروری دانسته شده است، «می‌توان علیه افرادی که گزارش خلاف واقع در خصوص صلاحیت کاندیداهای نمایندگی به نهاهای چهارگانه استعلام و شورای نگهبان می‌دهند، طرح دعوی کرد.»

????شاید تصور نمایندگان عزیز طراح و موافق، آن بوده که با تصویب این طرح دیگر هیچ کسی نتواند جرأت کند هیچگونه گزارشی، چه مطابق واقع چه خلاف واقع، علیه کاندیداهای انتخابات بدهد و شاید تصور می¬کردند اگر چنین راهکارهایی برای ممانعت از کشف حقیقت وجود داشت نتیجه انتخابات قبلی هم می¬توانست متفاوت باشد. اما برایم این سؤال باقی مانده که به فرض ۷۵ نماینده رد صلاحیت شده هنگام رأی دادن به این طرح درصدد یافتن راهکارهایی برای ممانعت از کشف حقیقت باشند، اما این افراد نصاب لازم برای تصویب دوفوریت را نداشته اند، لذا باید پرسید مبنای رأی احتمالی ۱۱۷ نماینده کنونی مجلس که از سوی شورای نگهبان هم احراز صلاحیت شده بودند اما مردم دیگر به آنها رای اعتماد ندادند چه بوده است؟!

???? ای کاش همین نمایندگان قبلاً به طرح شفافیت آرای نمایندگان رأی داده بودند تا بهتر می شد موضوع را تحلیل کرد، اما حیف که آنگونه که در این مجلس دیدیم گویا مقابله با گزارش دهی و سوت زنی و این قبیل راهکارهای مقابله با فساد و تخلف بیشتر رأی می¬آورد تا شفافیت! باید برای این تعارض منافع فکری کرد…

????جالب آنکه مطابق بیانات مدافعان طرح، تمامی انواع انتخابات از جمله انتخابات خبرگان رهبری شامل این طرح می شوند، شاید این طراحان و مدافعان طرح در طول این چهارسال نمایندگی و در ایام انتخابات و احساس تکلیف پیش از آن، فرصت مطالعه متن اصل ۱۰۸ قانون اساسی را پیدا نکرده اند که بیان کرده است «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و … در صلاحیت خود آنان است» و اساساً مجلس شورای اسلامی صلاحیتی نسبت به ورود به حیطه این انتخابات ندارد.

????شاید خیلی خیلی فوری و ضروری بود تا چنین طرحی در این ایام به تصویب برسد تا از سوی شورای نگهبان مغایر اصل ۱۰۸ قانون اساسی اعلام شود تا این اکثریت نمایندگان موافق با طرح، در این روزهای پایانی مجلس یادشان بیاید خوب بود پیش از آغاز دوره نمایندگی نیم نگاهی هم به اصول قانون اساسی داشته باشند، اصول قانونی که سوگند خورده اند «پاسدار آن» باشند و از آن «دفاع» کنند و سوگند خوردند همیشه «مصالح مردم» را مد نظر داشته باشند.

????مطالعه قوانین کیفری و جزایی و آشنایی با اینکه همین امروز هم میتوان علیه گزارش خلاف واقع اقامه دعوی کرد و در صورت وجود چنین حقی کاملاً قابلیت پیگرد و پیگیری وجود دارد، از نمایندگان محترم عزیز که مشاغل بسیار مهمتری نسبت به اشراف به قوانین و مقررات کشور دارد؛ انتظاری نارواست که وارد آن نمیشوم.