[wikiwordpress]

نقض آزادی عقیده رویه‌ای در حال گسترش در کشورهای مدعی آزادی و حقوق بشر

پس از ایجاد برخی ممنوعیت‌ها نسبت به حجاب در کشورهای مدعی آزادی همچون فرانسه، اخیرا دادگاه قانون اساسی آلمان ممنوعیت حجاب برای کارآموزان رشته حقوق در دادگاه را تأیید کرد.

????این دادگاه که بالاترین نهاد قضایی آلمان است روز پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸ این تصمیم را در پاسخ به شکایت یک کارآموز زن حقوق اعلام کرد. این زن مسلمان از داشتن حجاب در دوره کارآموزی منع شده بود که با شکایت به دادگاه قانون اساسی در پی استیفای این حق بدیهی خود بود.

????جالب آنکه در غالب این قوانین و آرا، «اصل بی‌طرفی دینی» مبنای تصمیم اعلام شده است درحالی که از نگاه درون دینی در اسلام چنین تصمیم‌هایی را باید دقیقا در راستای ضدیت روشن با دین و اعتقاد شهروندان مسلمان ارزیابی کرد.

????بنظر می‌رسد ناتوانی در پاسخگویی به مبانی قوی و‌ استدلالی دین اسلام در جهت مقابله با توسعه این عقیده حقانی باعث شده برخی کشورهای اروپایی با بهره‌گیری از استدلال‌های تعجب برانگیز درصدد ممانعت از نفوذ و گسترش بیشتر اسلام در میان شهروندانشان برآیند.

????از کلیه حقوقدانان مسلمان و‌همچنین دولت‌های مستقر در کشورهای انتظار می‌رود با هماهنگی و‌ جدیت مانع از توسعه بیشتر چنین رویکرد ضد حقوق بشری و ضد آزادی مدارانه‌ای در میان کشورهای مدعی حقوق بشر و آزادی گردند.