[wikiwordpress]

یادداشت حامی عدالت (شماره ۸)

در خصوص بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» قضات
نمی توانند قانون جرم سیاسی را اجرا نکنند چون این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی و لازم الاجراست، البته تشخیص صلاحیت اینکه جرم سیاسی است یا امنیتی بر عهده مرجع قضایی است.
با ابلاغ این بخشنامه ما می توانیم از ظرفیت جرم سیاسی برای برخورد با مجرم سیاسی استفاده کنیم به نظر می رسد این بخشنامه باید مورد دفاع و تقدیر جامعه حقوقی باشد البته بازخوردهایی که من تاکنون دیده ام نیز مثبت بوده است.

ادامه مطب در هفته نامه حامی عدالت شماره ۸