[wikiwordpress]

ضرورت پاسداشت روز حقوق بشر اسلامی

حقوقدانان و ضرورت پاسداشت روز حقوق بشر اسلامی

۱۴ مرداد در تقویم به‌عنوان روز «حقوق بشر اسلامی و کرامت» نامیده شده است. روزی که یادآور دردی عمیق در دل دوست‌داران حق و عدل است.

امروزه از یکسو مفهوم عمیق حقوق بشر تنها به دستاوردهای پرخطا و ناقص بشری فروکاسته می‌شود و شان و جایگاه والای انسان را به‌عنوان اشرف مخلوقات عالم به یک وجود ا‌ین‌دنیایی فروکاسته، او را فارغ از همه‌ی ارزش‌های متعالی و ماوررایی در نظر می‌گیرد و همت خود را معطوف نموده به حداقل‌هایی که عقل انسان توانسته برای این مخلوق عظیم کشف کند و قطعا دستاوردهای آن نیز عاری از خطا نبوده است.

تاسف‌بارتر آن‌که در مقام تضمین و اجرای ضوابط حقوق بشری، قواعد و هنجارهای حقوقی جای خود را به قاعده‌ی جنگل داده و نظام‌های سیاسی به هر میزان در وجوه گوناگون نظامی، اقتصادی، رسانه‌ای و … قدرتمندتر بوده‌اند، قواعد و ضوابط حقوق بشری را مطابق با میل و اراده‌ی خود تفسیر می‌کنند. سکوت جامعه‌ی بشری در برابر نقض قواعد حقوق بشر و کشتار هزاران انسان در یمن، فلسطین، افغانستان و … به وسیله‌ی قدرت‌های جهانی و یا سکوت در برابر تحریم‌های ظالمانه‌ علیه ملت ایران از یک‌طرف و فریاد پاسداشت حقوق بشر در برابر مرگ یک حیوان! نمونه‌ای از تبدیل ارزش‌های حقوقی به موضوعات سیاسی است. این در حالی است که مبتنی بر تمدن توحیدی حقوق بشر ریشه در تاریخ زندگی انسان دارد و انبیای الهی در مقام تضمین و پاسداری از حقوق انسان مبعوث گردیده‌اند.

از سوی دیگر عموم اندیشمندان مسلمان نیز در سراسر جهان از جایگاه و تاثیر حقوق بشر و ارزش‌های آن در اسلام غفلت نموده و در پی ترویج و توسعه‌ی آموزه‌های حقوق بشری با نگاه متعالی اسلام نبوده‌اند.

یکی از بایسته‌های تحقق عملی هنجارهای حقوق بشر اسلامی در میان مسلمان ایجاد اتحاد و وحدت میان عموم مسلمانان در همه‌ی کشورهای اسلامی در پیروی از متن واحدی است که برگرفته از مبانی حقوق بشر اسلامی باشد.

این مهم نیازمند گفت‌وگو و همفکری میان اندیشمندان و صاحب‌نظران حقوقی و برگزاری کرسی‌های آزاد‌اندیشی در این حوزه است که باید با همت جامعه‌ی حقوقی کشور در مسیر تحقق این رسالت عظیم گام برداشت.