۰۷ /۰۷ /۱۴۰۱

از محدودیت شدید اختیارات ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی تا امکان خطای ولی