۱۳ /۰۷ /۱۴۰۱

روایت علی بهادری جهرمی از دلایل مخالفت علمای شیعه و سنی با مبانی ولایت فقیه