[wikiwordpress]

حقوق کاربردی برای جوانان

در جوامع بشری زندگی حول محور قانون و حقوق باعث نظم و امنیت بوده و عدالت را به ارمغان می‌آورد. از دانش‌های ضروری و مورد نیاز برای این جوامع، آشنایی با دانش حقوق است با توجه به پیچیدگی‌های انسانها و دانش‌ها آگاهی از موضوعات مختلف (مانند حقوق خانواده، حقوق مدنی، حقوق تجاری و بازرگانی، حقوق اساسی، حقوق استخدامی و ....) و یادگیری کلیات آن ها لازمه زندگی اجتماعی و شهروندی است. حقوق شهروندی از بدو تولد تا پایان زندگی با افراد همراه است و در خانواده، مدرسه، محل کار و در ارتباطات اجتماعی با شهروندان حضور و نقش موثری دارد تا جایی که امروز از وکیل خانواده و حتی وکیل خصوصی سخن گفته می‌شود. در ایران اسلامی عزیز خوشبختانه نهادها و دانشگاه ها اهتمام ویژه ای به آموزش حقوق نموده اند و تقریباً اکثر دانشگاه ها رشته حقوق در مقاطع کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد و یا دکتری ایجاد نموده و به ترتیب دانشجو مشغول هستند علاوه بر آن قوه قضاییه با اهتمام جدی به رصد قوانین و مقررات پرداخته و آموزش حقوق در رسانه‌های جمعی و گروهی را در دستور کار دارد. ضمن اینکه آموزش و ضمن خدمت کارکنان قضایی و اداری، آموزش وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، امضای تفاهم‌نامه با سازمان ها نهادها و نیروی انتظامی در راستای ارتقای آگاه سازی های عمومی و حقوقی در دستور کار معاونت های منابع انسانی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و دادگستری های کل استان قرار گرفته است