[wikiwordpress]

پارلمانی و دمکراسی در قرن بیست و یکم

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: اتحادیه بین‌المجالس برای بررسی و تقویت ارتباط میان نهاد پارلمان و دمکراسی، اقدام به آماده‌سازی کتابی با عنوان «پارلمان و دمکراسی در قرن بیست و یکم: راهنمایی برای عملکرد مناسب» به قلم دیوید بیتام کرده است. این کتاب راهنما، برای شناسایی ارزش‌های محوری یک پارلمان دمکراتیک و همچنین نمایش نحوه به کارگیری این ارزش‌ها در رویارویی با چالش‌های قرن بیست و یکم از سوی پارلمان‌هاست.هسته اصلی این کتاب برگرفته از اظهارنظرها و ایده‌هایی است که اعضای اتحادیه بین‌المجالس بیان کرده و ضمن آن برخی از چالش‌هایی که در حال حاضر با آن مواجه هستند را تشریح کرده و با اشتراک گذاشتن برخی تجارب خود‌، دیگران را نیز در این تجارت سهیم کرده‌اند. هرچند موضوعاتی که در این کتاب به آنها پرداخته می‌شود الزامی به پذیرش آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، اما بدون شک بهره‌گیری از تجارب بشری که در جوامع مختلف و طی دوره‌های زمانی طولانی مدتی کسب شده‌اند می‌تواند نظام حقوق داخلی را برای وصول به اهداف خود یاری رساند. به همین دلیل آشنایی با راهکارها و معیارهایی که در نظام‌های حقوقی رایج مطرح می‌شود برای اندیشمندان و برنامه‌ریزان نظام حقوق داخلی امری ضروری و مثمرثمر خواهد بود و می‌تواند در طراحی یا اصلاح ابعاد مختلف این نظام حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.بنابراین گزارش، کتاب «پارلمان و دمکراسی در قرن بیست و یکم» در قالب 8 فصل تحت عناوین مقدمه، یک پارلمان نماینده، پارلمان باز و شفاف، پارلمان در دسترس، پارلمان پاسخگو، پارلمان کارآمد(1): کارآمدی در سطح ملی، پارلمان کارآمد(2): دخالت پارلمان در امور بین‌المللی و آینده پیش‌رو، تدوین شده است.