[wikiwordpress]

یک محک جدی برای سنجش سلامت دستگاه قضایی

علی بهادری جهرمی؛ حقوقدان و عضو‌هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس:

بررسی دقیق کارشناسی و مدیریتی لازم است تا بتوان پیرامون چرایی رفتارهای زننده‌ منتشر شده از زندان و راهکار تکرار‌ ناپذیری این قبیل رفتارها نظر داد. اما نکاتی بدواً قابل بیان است:

زشتی بدرفتاری از سوی هرکس و در هر جایگاهی منفور است،وقتی فردی دربند بوده یا در جایگاه ضعیف تری قرارگرفته باشد و وقتی این امر در نظام اسلامی اتفاق افتد این زشتی ناراحت کننده تر.کسی که مسئولیتی در حوزه عمومی ندارد،شاید بتواند از زیر بار مسئولیت رشد فضائل اخلاقی در وجود خود شانه خالی کند،اما وقتی مسئولیتی ولو اندک در حوزه حکمرانی میپذیرد،باید از پیش شرایط تصدی این مسئولیت را در خود ایجاد کرده باشد. این مهم در نظام اسلامی ضرورتی دوچندان میابد.دلیل اصلی احراز صلاحیت های حین جذب کارکنان و انتخاب مدیران و لزوم آموزش و نظارت مستمر از همین باب است.بدیهیاتی که متأسفانه برخی با ادعای حمایت از حقوق شهروندی و دقیقا برخلاف حقوق شهروندی مردم آنها را ناروا میدانند.

اصل اتفاق بسیار ناگوار بود و هست، اما باید دید مسیر حرکت چگونه ارزیابی میگردد؟ برای این مهم،واکنش‌های در لحظه به این قبیل اتفاقات خارج از روال،محک خوبی است.در اولین لحظات انتشار فیلم،رئیس سازمان زندانها مسئولیت را پذیرفت،عذرخواهی کرد و تعهد به تکرار نشدن و برخورد قاطع با عاملان داد.گزارش برخورد نیز فوراً منتشر شد که قطعا باید باجدیت ادامه یابد.واکنش‌های آنی رئیس سازمان زندانها و سایر مسئولین مرتبط و مقامات مافوق ایشان یعنی رفتار ناصواب و توجیه‌ناپذیر با زندانیان،نزد مسئولان قضایی و غیرقضایی قبیح است و با رخ‌دادش خود را ملزم به عذرخواهی و جبران میدانند و عزمی راسخ برای برخورد بارفتارهای ضداسلامی دارند.این امر نشان میدهد خطا سیستماتیک و ساختاری نیست.اما از نظام اسلامی انتظار میرود سرعت بالاتری در کاهش خطاها و مشکلات غیرساختاری داشته باشد.تکلیفی قانونی و شرعی که با جوانگرایی و حرکتی در خور گام دوم میتوان به آن امید داشت.

وکلا،کارشناسان و مشاوران خانواده عضو مرکز بارها آمادگی خود را جهت حمایت از حقوق زندانیان و خانواده ایشان اعلام نموده و برخی همکاریها نیز در این زمینه صورت گرفته است. افزایش این همکاریها و بهره گیری از ظرفیت وکلا و حقوقدانان در جهت پیشگیری و برخورد قانونی با این قبیل مسائل میتواند کمکی جدی به حل و همچنین کاهش آسیبدهای ناشی از آنها باشد.