[wikiwordpress]

متون فقه وکالت

مقدمه کتاب

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران به رهبری فقیه بلندمرتبه امام خمینی (ره) وتأکید اصل چهارم قانون اساسی بر رعایت احکام اسلامی در عرصه ی تقنین و رویکرد همه جانبه ی مردم و به ویژه جوانان به معارف اسلامی امید به حضور فعال تر و گسترده تر فقه استدلالی اسلام در مراکز آموزشی و پژوهشی افزایش یافت.

با راه اندازی مراکز آموزش عالی جدید با جهت گیری فقهی و تأسیس رشته های تازه در قلمرو فقه و حقوق و توسعه و ارتقای رشته های قبلی، نیازی که پیش از این به منابع فقهی وجود داشت مضاعف شد و درس متون فقه به درس اختصاصی بسیاری از رشته ها چون حقوق، الهیات و فقه و حقوق بدل گشت.

امروزه این درس به عنوان جزئی از مواد امتحانی آزمون های اصلی حقوقی و معیاری جهت سنجش دانش تخصصی دانش آموختگان، در نظر گرفته می شود.

از آنجا که ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ رئیس قوه قضائیه، مواد امتحانی آزمون وکالت را متون فقه در حد تحریرالوسیله» معرفی می کندبرآن شدیم تا با هدف سهولت دسترسی داوطلبان، متن و ترجمه ی آن قسمت از این اثر ارزشمند را که به عنوان منبع درس متون فقه از سوی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه معرفی شده است (کتاب الوکاله، کتاب الإقرار، کتاب الایمان، کتاب القضاء و کتاب الشهادات)در مجموعه ای مجزا گردآوریم.

امید است تلاش های به عمل آمده در تهیه ی این مجموعه مورد بهره برداری شایسته وکلا، مشاوران، صاحب نظران و عموم مردم قرار گیرد و مخاطبان ارجمند با ارائه نظرات، راهنمایی ها و پیشنهادهای خویش، ما را در ارتقای کیفی مجموعه راهنما و یاور باشند.